Babamın devlet memuru olması nedeniyle, 13.Mayıs.1948 günü İzmir ili Konak ilçesinde dünya geldim. İlkokulu İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bittirdim. Orta okula İzmir’de başladım babamın tayini nedeniyle Ankara’da devam ettim. Orta 2 nci sınıfta okul hayatından ayrılarak Ahmet EKMEKÇİ “Radyo Tamircisi” kurslarına devam ettim.

 

Kursu bittirdikten sonra bazı atölyelerde, bir müddette de Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Telsiz Servisin de stajyer olarak çalıştım.

Bu arada 1965 yılında Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti ile tanıştım 09.07.1965 tarihinde 141 no’lu üyesi oldum.

Ankara ilinde ikamet ederken 20.11.1965 tarihinde TRAC Ankara Şubesinin kurulmasında kurucu üye olarak TRAC Ankara Şubesinde 37 no lu üye olarak aktivitelere katıldım. Tabi bu arada orta öğretimi bitirdim ve tekrar okumaya başladım ve 1970 yılında liseyi bitirmem nedeniyle, Yüksek Okul için İstanbul iline gelince TRAC Genel Merkezinde görev aldım.

 

Bu arada Üniversiteyi İDMMA Işık Mühendislik Yüksek Okulunda Şubat 1976 bitirdim ve İnşaat Mühendisi oldum.

 

1977 yılının Aralık ayında Askere gidinceye kadarda TRAC Genel merkezinde muhtelif görevler aldım. 1.Aralık. 1977 ile 31.05.1979 tarihleri arasında askerlik görevimi bitirdim. 1979- 1990 yılları arasında Toprak Mahsulleri Ofisi İzmir Bölge Müdürlüğündeki İnşaat Mühendisliği ve İnşaat Yatırım Şefliği görevini yürütmem yatırım işlerinin yoğunluğu nedeniyle bu sürede telsiz amatörlüğü hobisini yapamadım.  1990 senesinde TRAC ’ın İzmir Şubesinin kurulduğu duyumunu aldım fakat kuruluş aşamasında olan şube, kuruluşunu gerçekleşmesi için yapmak zorunda olduğu genel kurulu yapamadığı için yasa gereği kapanmak zorunda kaldı.

 

1991 yılında TRAC İzmir Şubesinin Kurulması için 2 arkadaşımla “Ömer YARDAŞ ve Kemal KEKLİK le” birlikte müracaat ederek TRAC İzmir Şubesinin kurulmasını sağladık. Yine 1991 yılında Amatör Telsizci olabilmek için imtihana girerek C sınıfı Amatör telsizci ve daha sonra 1993 yılında da tekrar sınava girerek ve A sınıfı Amatör telsizci oldum.

 

TRAC İzmir Şubesinde Şube başkanlığı,Başkan yardımcılığı ve Sekreterliği görevlerini yürüttüm.

 

İzmir Deprem Senaryosu ve Master Planının hazırlanmasında,

İzmir Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Burhan ÖZFATURA zamanında konunun uzmanlarıyla protokol imzalanarak başlamıştır.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Resathanesi Deprem Araştırma Enstitüsünden Prof. Dr. Mustafa ERDİK, Prof. Dr. Nuray AYDINOĞLU, Prof. Dr. Özal YÜZÜGÜLLÜ, Prof. Dr. Ahmet Mete IŞIKARA,İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Atilla M. ANSAL, Prof. Dr. Aykut BARKA, program dahilindeki işlerin yürütülmesi içinde İzmir Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı İhsan TUTUM,İmar Şube Müdürü Mimar Fügen SELVİTOPU, İnşaat Mühendisleri Odası adına Muzaffer TUNÇAĞ,Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Necdet TÜRK.Bayındırlık İskan Müdürlüğü ,Sivil Savunma İl Müdürlüğü Faruk ÜNER, Sivil Savunma Birlik Müdürü Atilla ALTINBULAK,İzmir Sağlık Müdürlüğünden Dr. Turan SOFUOĞLU, Dr. Süleyman GÖKÇEN,Mimarlar Odası Hasan TOPAL, İMO İzmir Şube Personeli,Jeofizikçi Prof. Dr. Atilla ULUĞ,İzmir Tabibler Odası,üç üniversitesinin Jeoloji,Jeofizik ve İnşaat Mühendisleri Bölümleri,Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri Odası,İzmir Ticaret Odası, İzmir Sanayi Odası, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü,Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya ve Sosyoloji Bölümleri,Ege Ordu Komutanlığı,İnş Müh , Zafer İpekoğlu Maden Teknik Araştırma Enstitüsü,Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü,Karayolları Bölge Müdürlüğü,DLH Bölge Müdürlüğü,Devlet Demiryolları Bölge Müdürlüğü,Telekom Bölge Müdürlüğü,Meteoroloji Bölge Müdürlüğü,Acil Tıp Derneği DR. Ülkümen RODOPLU ve Dr. Gürkan ….,TEAŞ,TEDAŞ,İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Sivil Savunma Birimi,İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Müdürlüğü,Muhtarlar Derneği, Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti İzmir Şube Başkanı olarak ta ben, İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Raylı Sistemler Müdürlüğü,Trafik İşleri Müdürlüğü,Planlama Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü,İZSU Genel Müdürlüğünün katkıları ile yürütülmüştür.Radius projesinin hazırlanmasında

 

Prof. Dr. Mustafa Erdik (Boğaziçi Üniversitesi) – Genel Koordinatör

Prof. Dr. Atilla Ansal (İstanbul Teknik Üniversitesi) – Geoteknik, Zemin Davranışı

Prof. Dr. Nuray Aydınoğlu (Boğaziçi Üniversitesi) – Binaların Hasar-görebilirliği

Prof. Dr. Aykut Barka (İstanbul Teknik Üniversitesi) – Jeoloji, Sismo-Tektonik

Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara (Boğaziçi Üniversitesi) - Jeofizik

Prof. Dr. Özal Yüzügüllü (Boğaziçi Üniversitesi) – Alt Yapı Hasar-görebilirliği

Dr. Jennifer Avcı (Boğaziçi Üniversitesi) – GIS Uygulamaları, Jeoloji

Dr. Oğuz Özel (Boğaziçi Üniversitesi) – Tarihi Depremler

İnş.Y.Müh.Yeşim (Alpay) Biro (Boğaziçi Üniv.) – Deprem Tehlikesi- GIS Uygulamaları

İnş.Y.Müh. Gülüm Birgören (Boğaziçi Üniv.) – Deprem Tehlikesi-GIS Uygulamaları

 

 konularında görev almışlardır.  Bu sırada 1999 yılında Marmara depremi olması nedeniyle afet bölgesine gönderilecek malzemelerin nakli işinde amatör arkadaşım TA3AK A.Ömer YARDAŞ ile birlikte bilgi akışını koordine ettik,bu çalışmalarımız deprem sonrası İzmir 112 ve Ege 112 ile TRAC İzmir Şube arasında protokol yaptırmıştır.

 

 T.M.M.O.B İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu yedek üyesi olarak aktivitelerimi 2003 yılına kadar sürdürdüm. Toprak Mahsulleri Ofisi İzmir Bölge Müdürlüğünde Teknik İşler Servis Şefi olarak görev 2000 ile 2004 yılının Şubat ayına kadar görev yaptım. Toprak Mahsulleri Ofisinde Yeniden yapılanma söz konusu olduğundan İzmir Şube Müdürlüğünde İnşaat Mühendisi olarak görev yapmakta iken 17.12.2004 tarihi itibarı ile Emekli oldum.

 

Mavişehir de yapılmakta olan SOYAK inşaatın 1. Kısım şantiyesinde yapı denetçiliği görevini yaptım. Bu arada İMO bünyesindeki Afet komisyonu üyeliği sırasında İzmir deki Tesislerde kişilere Afet sunumunda bulundum.

 

7.11.2000  yılında Kurulan İzmir Afet Derneği üyesi oldum. 2017 yılında yapılan seçimlerden sonra  yönetim kurulu başkanı olarak halen çalışmaktayım.

 

Ege Orman Vakfı 4424 nolu üyesiyim.

 

Bu sene İnşaat Mühendisliği  hayatımın 45.nci yılıdır.

 

16-05-2021

 

Cihan EMRE

Anılarda Kalanlar

İnşaat Resimlerim

25 Yıl

İMO

Deprem İle İlgili

İzmir Deprem Tatbikatı

Harita

Link

Amatör Telsiz

İletişim