İzmir 40.000 Tonluk LMGR liman silosu-12.000 tonluk çelik silo

 20.000 tonluk Alsancak 20.000 tonluk MİAG liman silosu