Amatör Telsiz

Marmara Depremi sonrası TRAC Üyelerinin iç İşleri Bakanı Saadettin TANTAN'ın ziyareti